Privacybeleid

Overzicht

Inhoud

Het privacybeleid van de club

Schermkring Herckenrode hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schermkring Herckenrode houdt zich in alle gevalle aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Het privacybeleid van de website

Ook op onze website hechten we belang aan het correct gebruiken van persoonsgegevens. Daarom brengen we hieronder in kaart welke persoonsgegevens er op deze website worden bewaard, waarom, en wat jouw mogelijkheden hierin zijn. 

Welke gegevens we verzamelen

Alle gegevens worden met een specifiek doel verzameld:

  • E-mailadres: Wanneer je je e-mailadres ingeeft in één van de contactformulieren kan ik dit gebruiken om jouw vragen te beantwoorden en contact met je op te nemen. Indien je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, zal ik je e-mailadres bewaren om je de nieuwsbrieven toe te kunnen sturen. Je kan je hier natuurlijk op ieder moment voor uitschrijven.
  • Telefoonnummer: Je telefoonnummer kan je optioneel invullen in de contactformulieren als je wil dat ik je rechtstreeks opbel. Op deze manier hoeven we geen mailtjes te sturen. Dit is volledig optioneel. 
  • Naam: Om te weten wie me contacteert, vraag ik ook om je naam in de contactformulieren in te vullen. De communicatie verloopt namelijk iets vlotter wanneer ik weet wie me een contactbericht stuurt. 
  • Locatiegegevens: Via Google Analytics verzamel ik data over het gebruik, en dus de bezoekers, van mijn website. Via de locatievoorziening kan ik een overzicht verkrijgen van waar de meeste bezoekers zich bevinden. 
  • IP-adres: Ook het IP-adres wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te identificeren. Dit is een standaard categorie van data die Google Analytics gebruikt.  

Een overzicht van jouw rechten

Recht op inzage

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke gegevens we van jouw hebben verzameld, waar deze zijn bewaard, voor hoelang we deze bewaren en waarom. Op deze manier kan je steeds een correct beeld verkrijgen van welke gegevens er worden verzameld, en wat hiermee wordt gedaan.

Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat en we bezorgen je binnen één maand na je aanvraag alle informatie.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Je kan op elk moment gegevens laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat en we zullen binnen één maand na je aanvraag de corrictie of verwijdering doorvoeren. 

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Indien je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat en we beperken de beperking binnen één maand na je aanvraag.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt bezorgd op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen zodat je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming in te trekken. Dit heeft betrekking op alle gegevens die je ons eerder hebt bezorgd. Gegevens die we op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van een overeenkomst hebben verkregen of gegevens die we verplicht moeten bijhouden, vallen hier niet onder.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

Secretariaat

Telefoon

0496 10 17 79

info@schermkringherckenrode.be
Scroll to Top