Een sportieve en gezonde sfeer

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement sporter

Ik ben een sporter

Ben je een sporter? Dan is het belangrijk om de gedragscode voor sporters te kennen. 

Ik ben een trainer

Ook als trainer sta je garant voor een sportieve en gezonde sfeer bij het deel uitmaken van de schermkring.

Ik ben een ouder

Als ouder heb je een belangrijke rol in het bewaren van een omgeving met positieve communicatie en respect.

Gedragscode voor de sporter

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement sporter
 • Ik heb, zoals elk ander clublid, respect voor de scheidsrechter, trainer, tegenstanders, medespelers en publiek;

 • Ik het respect voor materiaal en laat de kleedkamer na de training of wedstrijd netjes achter.medespelers en publiek;

 • Ik ben op tijd aanwezig voor training of wedstrijd;

 • Bij afwezigheid of blessure meld ik dit aan de trainer;

 • Ik ben me bewust van een goede lichaamshygiëne en douche me na elke training of wedstrijd;

 • Ik geef de trainers een hand voor en na de training;

 • Ik zal volgens de spel- en wedstrijdregels spelen;

 • Ik zal mijn gedrag controleren. Geweld en agressiviteit kunnen het plezier van eenieder teniet doen;

 • Ik zal mijn best doen om een echte ploeggeest te tonen;

 • Ik zal mezelf eraan herinneren dat winnen niet alles is. Het is eveneens belangrijk zich te amuseren, zijn motorische vaardigheden te verbeteren, vrienden te maken en het beste van zichzelf te geven;

 • Ik zal alle mooie prestaties erkennen, zowel van mezelf en mijn clubgenoten als van mijn tegenstanders;

 • Ik zal deelnemen omdat ik dat graag wil. Het is niet de beslissing van mijn ouders of onder druk van de trainer;

 • Ik zal me eraan herinneren dat de trainers, arbiters en officials er zijn om me te helpen. Ik zal hun beslissingen accepteren en respect tonen voor hen.

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement sporter

Gedragscode voor de sporter

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement sporter
 • Ik heb, zoals elk ander clublid, respect voor de scheidsrechter, trainer, tegenstanders, medespelers en publiek;

 • Ik het respect voor materiaal en laat de kleedkamer na de training of wedstrijd netjes achter.medespelers en publiek;

 • Ik ben op tijd aanwezig voor training of wedstrijd;

 • Bij afwezigheid of blessure meld ik dit aan de trainer;

 • Ik ben me bewust van een goede lichaamshygiëne en douche me na elke training of wedstrijd;

 • Ik geef de trainers een hand voor en na de training;

 • Ik zal volgens de spel- en wedstrijdregels spelen;

 • Ik zal mijn gedrag controleren. Geweld en agressiviteit kunnen het plezier van eenieder teniet doen;

 • Ik zal mijn best doen om een echte ploeggeest te tonen;

 • Ik zal mezelf eraan herinneren dat winnen niet alles is. Het is eveneens belangrijk zich te amuseren, zijn motorische vaardigheden te verbeteren, vrienden te maken en het beste van zichzelf te geven;

 • Ik zal alle mooie prestaties erkennen, zowel van mezelf en mijn clubgenoten als van mijn tegenstanders;

 • Ik zal deelnemen omdat ik dat graag wil. Het is niet de beslissing van mijn ouders of onder druk van de trainer;

 • Ik zal me eraan herinneren dat de trainers, arbiters en officials er zijn om me te helpen. Ik zal hun beslissingen accepteren en respect tonen voor hen.

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement trainer

Gedragscode voor de trainer

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement trainer
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben;

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken; leer hen sportief te schermen, leer hen te schermen om te winnen maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn;

 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid;

 • Vermijd dat getalenteerde spelers meer schermtijd krijgen dan de andere. De minder goede schermers hebben zeker evenveel schermtijd nodig en hebben daar ook recht op;

 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen;

 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren;

 • Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander;

 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;

 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is; wees steeds stipt en eis stiptheid;

 • Maak uw standpunt tegen corruptie, doping, racisme en geweld duidelijk kenbaar;

 • Leer sporters respect te hebben voor het materiaal en de accommodatie; Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd en er wordt in de kleedkamers niet gerookt en geen alcohol genuttigd;

 • Pesten is verboden.

Gedragscode voor de trainer

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg clubregelement trainer
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben;

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken; leer hen sportief te schermen, leer hen te schermen om te winnen maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn;

 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid;

 • Vermijd dat getalenteerde spelers meer schermtijd krijgen dan de andere. De minder goede schermers hebben zeker evenveel schermtijd nodig en hebben daar ook recht op;

 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen;

 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren;

 • Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander;

 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;

 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is; wees steeds stipt en eis stiptheid;

 • Maak uw standpunt tegen corruptie, doping, racisme en geweld duidelijk kenbaar;

 • Leer sporters respect te hebben voor het materiaal en de accommodatie; Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd en er wordt in de kleedkamers niet gerookt en geen alcohol genuttigd;

 • Pesten is verboden.

Gedragscode voor de ouders

Als kinderen moeten groeien en zich moeten ontwikkelen in hun sport of fysieke activiteit, moeten ze
dat doen in een omgeving met positieve communicatie en respect. De ouders van de
kinderen/atleten moeten rekening houden met de hierna volgende gedragscode.

 • Geef blijk van belangstelling, ga regelmatig kijken naar de wedstrijd van uw zoon of dochter;

 • Wees ervan bewust dat uw kind deelneemt aan sport om zich te amuseren en niet om me plezier te doen;

 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, laat het coachen over aan de trainer;

 • Toon uw kind de spelregels te respecteren en conflicten te regelen zonder vijandig of agressief te worden;

 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren;

 • De scheidrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen en trek zijn beslissing of eerlijkheid nooit in twijfel in publiek;

 • Tips en vragen zijn altijd welkom: in dit geval kunt u overleggen met de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of andere leden van het jeugdbestuur;

 • Feliciteer uw zoon of dochter omdat het Fair Play gespeeld heeft en omdat het hard gewerkt heeft opdat hij zich een winnaar voelt;

 • Maak uw zoon of dochter niet belachelijk en roep niet op hem als hij een fout maakt of de wedstrijd verliest;

 • Wees u ervan bewust dat de kinderen het meest leren van een voorbeeld. Ik applaudisseer voor de goede prestaties van zowel mijn kind als van zijn tegenstanders;

 • Verplicht uw zoon of dochter niet tot deelname aan sport;

 • Toon respect en appreciatie ten aanzien van de trainers die hun tijd investeren in de sportactiviteiten van uw zoon of dochter. Weet echter dat de trainer de taak bij u legt om ook deel te nemen aan de ontwikkeling van uw kind.

Gedragscode voor de ouders

Als kinderen moeten groeien en zich moeten ontwikkelen in hun sport of fysieke activiteit, moeten ze
dat doen in een omgeving met positieve communicatie en respect. De ouders van de
kinderen/atleten moeten rekening houden met de hierna volgende gedragscode.

 • Geef blijk van belangstelling, ga regelmatig kijken naar de wedstrijd van uw zoon of dochter;

 • Wees ervan bewust dat uw kind deelneemt aan sport om zich te amuseren en niet om me plezier te doen;

 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, laat het coachen over aan de trainer;

 • Toon uw kind de spelregels te respecteren en conflicten te regelen zonder vijandig of agressief te worden;

 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren;

 • De scheidrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen en trek zijn beslissing of eerlijkheid nooit in twijfel in publiek;

 • Tips en vragen zijn altijd welkom: in dit geval kunt u overleggen met de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of andere leden van het jeugdbestuur;

 • Feliciteer uw zoon of dochter omdat het Fair Play gespeeld heeft en omdat het hard gewerkt heeft opdat hij zich een winnaar voelt;

 • Maak uw zoon of dochter niet belachelijk en roep niet op hem als hij een fout maakt of de wedstrijd verliest;

 • Wees u ervan bewust dat de kinderen het meest leren van een voorbeeld. Ik applaudisseer voor de goede prestaties van zowel mijn kind als van zijn tegenstanders;

 • Verplicht uw zoon of dochter niet tot deelname aan sport;

 • Toon respect en appreciatie ten aanzien van de trainers die hun tijd investeren in de sportactiviteiten van uw zoon of dochter. Weet echter dat de trainer de taak bij u legt om ook deel te nemen aan de ontwikkeling van uw kind.

Secretariaat

Telefoon

0496 10 17 79

info@schermkringherckenrode.be
Scroll to Top