Voor het welzijn van onze clubleden

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg visie grensoverschrijdend gedrag
Schermkring Herckenrode

NEE tegen grensoverschrijdend gedrag

Schermkring Herckenrode Hasselt Limburg visie grensoverschrijdend gedrag

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen centraal staat.

Schermkring Herckenrode zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen en volwassenen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in (jeugd)sport worden nagestreefd. Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst (seksueel) gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.

Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.

Bij onze club zijn  Catherine Forment en Gert Bortels de aanspreekpersonen integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Zij zullen naar je verhaal luisteren en kunnen uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Secretariaat

Telefoon

0496 10 17 79

info@schermkringherckenrode.be
Scroll to Top